news-two

Latest News

Thirrje për Aplikim për Trajnim – “Shëndet më i mirë, Jetë më e mirë…”

“Shëndet më i mirë, Jetë më e mirë – Përmirësimi i aksesit në shërbimet shëndetësore dhe edukimi për kujdesin shëndetsor ...
Read More

Projekti INNOVENTER partneritet me Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës

Diskutimi rreth sfidave me të cilat përballet ekonomia dhe shoqëria shqiptare, të tilla si konkurueshmëria e ulët, niveli i ulët ...
Read More

Thirrje për Aplikim për “Trajnim në fushën e Sipërmarrjes sociale dhe SME/SVM”

ACA – Albania Community Assist, në kuadër të projektit INNOVENTER – Formim Profesional Inovativ për Sipërmarrjen Sociale, i mbeshtetur nga ...
Read More

Thirrje për Aplikim për “TRAJNIM PËR TRAJNERË DHE MENTORË në fushën e Sipërmarrjes sociale dhe SME/SVM”

ACA – Albania Community Assist, në kuadër të projektit INNOVENTER – Formim Profesional Inovativ për Sipërmarrjen Sociale, i mbeshtetur nga ...
Read More

Teatri i Rrugës nëpër Shqipëri zbret në Pogradec

Të rinjtë sjellin nëpërmjet artit problematikat që shqetësojnë komunitetet lokale. Organizata Asistencë për Komunitetin Shqipëri – ACA ...
Read More

Teatri i Rrugës nëpër Shqipëri ‘prek’ Beratin

Nxitje e pjesëmarrjes së komunitetit në vendimarrjen lokale nëpërmjet artit. Këtë javë Teatri i Rrugës mblodhi shumë qytetarë të qytetit ...
Read More
our-philosophy-is

Donors

Image
Image
Image
Image
Image

 

Image
Image
Image
Image

 

get-connected

useful-links

Connect with Us!